ตารางออกงาน

16 – 25 มิถุนายน 2560 งาน SISAKET ASEAN Trade Fair 2017
17 – 19 มิถุนายน 2560 งานแม็คโครมหาชัย
21 มิถุนายน 2560 งานจังหวัดเคลื่อนที่ จ.พิษณุโลก
22 – 24 มิถุนายน 2560 งานออมสินประชารัฐ จ.ลพบุรี
23 – 25 มิถุนายน 2560 งานแม็คโครพิษณุโลก
25 – 30 มิถุนายน 2560 งานธงฟ้า จังหวัดตาก
28 – 30 มิถุนายน 2560 งานแม็คโครราชบุรี
29 – 05 มิถุนายน 2560 งานมหกรรมแสดงสินค้า Indochina EXPO 2017 จ.พิษณุโลก
01 – 12 กรกฎาคม 2560 งานตลาดนัดคลองพดุงกรุงเกษม กรุงเทพ
21 – 24 กรกฎาคม 2560 งานแม็คโครเพชรบูรณ์
21 – 31 กรกฎาคม 2560 งานแม็คโครกำแพงเพชร
28 – 30 กรกฎาคม 2560 งานแม็คโครสุโขทัย
04 – 06 สิงหาคม 2560 งานแม็คโครนครสวรรค์

Facebook Comments