เอวาเกเลียน เล่ม 1 – 11
ขาดเล่ม 2
สภาพร้านเช่า
ราคาปกรวม 355 บาท
ราคาขาย 175 บาท (ลด 50%)

IMG_20131226_102652

Read More

Tags : | add comments