งานจังหวัดเคลื่อนที่ ณ. วัดแหลมโพธิ์ ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

วันที่ 23 ก.พ. 61
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่
ณ. วัดแหลมโพธิ์ ต.บ้านกร่าง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 

 

Facebook Comments

ใส่ความเห็น