งานจังหวัดเคลื่อนที่ ณ. วัดแหลมโพธิ์ ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

วันที่ 23 ก.พ. 61
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่
ณ. วัดแหลมโพธิ์ ต.บ้านกร่าง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก

Read More

Facebook Comments

Indochina Innovative Fair 2017 จังหวัดสุโขทัย

มหกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า นวัตกรรมไทย ก้าวไกลสู่สากล ระหว่างวันที่ 8 – 12 ธันวาคม 2560 อย่าลืมมาอุดหนุน มาชิม หมูยอ พล. ของเรานะค่ะ

Read More

Facebook Comments