วิธีเล่น เกมส์เลขคณิตคิดเร็ว

วิธีเล่น มีดังนี้

  • เข้าเมนู เล่นเกมส์ (ใช้คะแนนเล่น) —> เลขคณิตคิดเร็ว

  • จงออกแบบสมการบวกลบคูณหาร โดยใช้ตัวเลขที่เรากำหนด ให้ได้คำตอบที่ต้องการ สลับตำแหน่งได้
  • แล้วกดส่งคำตอบ

1-12-2016-14-59-53

  • ถ้าคำตอบถูก ระบบจะบอกว่า “ถูกต้องแล้วครับ” แล้วคุณจะได้รับ 500 คะแนน

1-12-2016-15-05-27

  • วิธีคิดข้อนี้คือ

8 – 10  = -2

-2 * 9  = -18

-18 * 1 = -18

-18 + 7 = -11

 

ใส่ความเห็น